Meer over gezin uit de knoop

Als het mogelijk is spreken ouders samen met de ouderbegeleider, als dit nog niet lukt, voert zij de gesprekken met de ouders afzonderlijk.

Na een aantal kindgesprekken wordt dit deel afgesloten met een kindpresentatie. Deze wordt door de kinderen (samen met de kindbehartiger) naar de ouders en ouderbegeleider teruggekoppeld. Tevens is er een kindverslag dat ook teruggekoppeld wordt aan de ouders en ouderbegeleider.

Ouders nemen de inhoud van het kindverslag mee in hun gesprekken met de ouderbegeleider. De stem van het kind wordt op deze manier in de te maken afspraken meegenomen.

In de eindfase schuift de kindbehartiger bij de gesprekken met ouders aan om de stem van het kind te borgen.

Uiteindelijk ontstaat er een afsprakendocument waar alle gezinsleden zich in kunnen vinden. Dit document wordt vervolgens door de kindbehartiger met de kinderen besproken.

 

Door het hele gezin mee te nemen in het proces na de scheiding, ontstaat er een afsprakendocument waarbij iedereen zich gehoord voelt.In het kort
  • Ouders apart gehoord
  • Ouderbegeleiding samen
  • Kindverslag
  • Stem van kind
  • Afsprakendocument
  • Iedereen voelt zich gehoord